Firma Specjalistyczna – WOTEX23PH ul. Emilii Plater 381, 00-113 Warszawa

Telemetria GSM/GPRS

Marka własna specjalizuje się w produkcji urządzeń systemów monitoringu oraz sterowania GSM/GPRS dla automatyki we wszelkich dziedzinach przemysłu. Największe osiągnięcia i wdrożenia systemów mamy w ciepłownictwie, gospodarce wodno-ściekowej, ochronie środowiska, transporcie i ochronie obiektów.

Proces produkcji jest oparty o projekt, który od początku do końca powstaje obok nas, realizowany przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz informatyczną :

Nasze dania oraz kompletne systemy telemetrii GPRS pracują obecnie na kilku tysiącach obiektów:
– węzły cieplne
– rurociągi i zbiorniki paliwa
– oczyszczalnie i przepompownie ścieków
– zbiorniki oraz ujęcia wody
– monitoring stanów wód oraz zanieczyszczenia powietrza
– wszelkich obiektów rozproszonych naziemnych i budowli podziemnych

Jednym z najpopularniejszych systemów wizualizacji procesu produkcyjnego jaki zastosowaliby był sposób na Wydziale Ruchu Bloków w Obiekcie Instalacji Odsiarczania Spalin oraz Wydziale Nawęglania w „Elektrowni Łaziska” w Łaziskach Górnych.
Więcej na temat systemów dla automatyki odnajdziesz w artykule „AR TX automatyka”.

 

Sprawdź też Monitoring cctv