Firma Specjalistyczna – WOTEX23PH ul. Emilii Plater 381, 00-113 Warszawa

SYSTEM ZDALNEGO MONITORINGU i STEROWANIA

GPRS – „TX / S Monitor2”

Oferowany system monitoringu TX / SMonitor2 – GPRS jest rozwiązaniem umożliwiającym ciągły monitoring oraz nadzorowanie pracy środowisk automatyki takich jak : węzłów energetycznych i stacji transformatorowych, trakcji kolejowych, węzłów cieplnych, przepompowni, zbiorników i ujęć wody, zastosowania w przemyśle spożywczym i transporcie.
Transmisja wymiany informacji oraz sterowanie odbywa się przy użyciu pakietowej transmisji danych GPRS.

Zaletą stosowania systemu jest :
-monitoring pracy w trybie rzeczywistym „On-line”
-konfigurowanie modułów telemetrycznych TX w systemie „On-line”
-ponoszenie kosztów jedynie za przesyłane dane, i nie za czas połączenia
-niskie koszty inwestycji
-niskie koszty eksploatacji
-kontrola chroniona hasłami dostępowymi

Opis oraz konfiguracja systemu :
Sterowanie oraz przesyłanie danych do stacji SMonitor2 odbywa się za usługą zastosowanych modułów telemetrycznych serii TX.
Moduł ten łączy w sobie funkcje modemu GPRS, sterownika, rejestratora sygnałów oraz konwertera protokołów transmisji.

Moduły TX zostały wyposażone i w zależność sterowania oraz wizualizacji za pośrednictwem stron w sieci WEB. Urządzenia za usługą wbudowanych modułów komunikacyjnych GSM wykorzystujących technologię GPRS mogą przesyłać dane z obiektów pomiarowych w postaci wiadomości e-mail, zapisywać je do odpowiednich plików poprzez TCP/IP i protokół FTP co umożliwia dostęp do urządzenia poprzez dowolną przeglądarkę WWW.

Do celów pomiarowo kontrolnych układy serii TX współpracują ze standardowymi czujnikami dwustanowymi , oraz analogowymi, posiadają 8 wejść dwustanowych oraz 4 różnicowe wejścia analogowe konfigurowalne jako napięciowe lub prądowe.

Pozwala to na wykorzystanie układów tej serii do kontroli parametrów takich jak ciągłość obwodów lub obecność sygnału zasilającego, jak i umożliwiają ciągły pomiar parametrów typu temperatura, ciśnienie, poziom cieczy lub materiału sypkiego, wilgotność itp. Natomiast wyniki pomiarów przesyłane są do własnego serwera.

Do celów sterowniczych układy TX mają 8 wyjść dwustanowych umożliwiających automatyczną, lub zadeklarowaną przez operatora systemu reakcję na wystąpienie określonych miej na wejściach analogowych lub binarnych. Nadzór nad systemem, w jakim pracują układy serii TX, odbywa się za pośrednictwem oprogramowania dostępnego poprzez dowolną przeglądarkę WWW.

Oprogramowanie kontrolne jest zabezpieczone szeregiem haseł definiujących użytkowników systemu, z dostępem na drugich poziomach, umożliwia to wyznaczenie osób uprawnionych np. wyłącznie do odczytu danych z obiektów lub pań z prawami do wprowadzania zmian programowych . Nadzorowany system przedstawiany jest za usługą ekranu wizualizacyjnego, konfigurowanego przez klienta za usługą elementów dostępnych w bibliotekach programu, w jakich możliwe jest definiowane zmiennych oraz połączeń animacyjnych. Elementy trendów historycznych oraz bieżących pozwalają na graficzne przedstawianie aktualnych wartości oraz wielkości pomiarowych, jak jeszcze ich archiwizację.

W bazie archiwizacji zapisywane są wszystkie operacje i zmiany ustawień w systemie wraz z identyfikatorami osób zalogowanych w programie sterującym. W każdym momencie uprawniony użytkownik programu sterującego może kontrolować oraz wykonywać odpowiednie działanie w nadzorowanym systemie. Zastosowanie taniej oraz nowej technologii przesyłania danych, oraz przyjazny dla użytkownika, graficzny program sterujący sprawiają że ten nowatorski sposób sterownia i kontroli obiektów jest wykorzystywany w różnorodnych gałęziach przemysłu.

System monitorowania SMonitor2 jest rozwiązaniem unikatowym ze względu na funkcjonalny zakres wykorzystania sieci Internet do jego obsługi. Rozproszenie oprogramowania zrealizowane w określony sposób ma szereg zalet.

Dużą zaletą jest brak konieczności bycia jednej stacji nadzorującej – jej rolę spełnia oprogramowanie na dowolnym serwerze podłączonym do Internetu. Jak już wspomniano dostęp do danych regulowany jest za pomocą odpowiedniej hierarchii haseł, a odczyt danych i obsługa systemu możliwa jest z każdego miejsca.

Sprawdź też Monitoring cctv