Firma Specjalistyczna – WOTEX23PH ul. Emilii Plater 381, 00-113 Warszawa

Energia odnawialna

Pojęcie energia odnawialna obejmuje dużo źródeł energii. Zwyczajowo zaliczana jest do tej grupy energia pochodzącą ze słońca: promieniowanie pośrednie i bezpośrednie, siła wiatru, energia spadku wody, bio – energie, itd.

Słońce jest dla lokalnej planety podstawowym źródłem czystej i odnawialnej energii. W istocie prawie każde źródła energii będące na Ziemi są pochodnymi energii słonecznej.

W czasu 14 dni do powierzchni Ziemi dociera jej tyle ile wynosi całoroczne zapotrzebowanie energetyczne własnej planety.

Stale rosnące ceny paliw i surowców powodują coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. W ogólnym bilansie energetycznym budynku duża ilość energii jest pochłaniana na przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz cele centralnego ogrzewania. Przy tak wysokich cenach szczególnie elektryczności, oleju opałowego i gazu koszty na cele grzewcze stanowią poważne obciążenie dla budżetu budynków mieszkalnych, spółdzielni, szkół, szpitali, pensjonatów wypoczynkowych, itp.

Efektywnym sposobem ograniczenia takich wydatków jest wykorzystanie urządzeń do pozyskiwania taniej, ekologicznej oraz odnawialnej energii.

Do takich rozwiązań gwarantujących niskie koszty eksploatacji zaliczamy kolektory słoneczne, pompy ciepła, baterie fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe, które czerpią energię bezpośrednio ze środowiska. W ten system mogą zostać wyprodukowane ogromne ilości energii, zapewniając jednocześnie dobre warunki higieniczne mieszkańcom. Praca tych sposobów nie powoduje degradacji otoczenia naturalnego.

Sprawdź też Monitoring cctv